MAPCABLE forma part de la secció industrial del Centre Especial de Treball la Fundació MAP (CETMAP). L’objectiu final de les activitats del CETMAP és donar resposta a la necessitat de feina, la inserció sociolaboral de les persones i el vincle amb el territori.

La Fundació MAP és una entitat sense ànim de lucre que treballa des del 1968 per oferir els suports necessaris perquè les persones amb discapacitat i risc d’exclusió social del Ripollès puguin millorar la seva qualitat de vida. Amb els seus serveis acompanya la persona al llarg de la seva vida: atenció a la infància i a l’adolescència, serveis diürns, residencials i laborals.

Amb més de 30 anys d’experiència, la secció de MAPCABLE representa un dels motors econòmics del CETMAP gràcies a l’aposta per convertir-nos en una empresa d’economia social innovadora. La utilització de maquinària d’última tecnologia i un treball informatitzat de tot el procés productiu ens permet desenvolupar diferents tipus de projectes relacionats amb els cablejats elèctrics, muntatges industrials, embossats i packagings adaptant-nos als nostres clients.

El nostre valor afegit recau en la col·laboració dels departaments tècnics dels nostres clients a l’hora de crear un producte nou:

1

Selecció del material segons la necessitat del producte.

2

Compra de la matèria primera a fabricants.

3

Fabricació i expedició del cablejat.

Actualment MAPCABLE està format per un equip de 80 professionals distribuïts entre el Departament de Compres, el Departament Tècnic i el Departament de Gestió de Magatzem i Transport. La col·laboració entre els professionals de cada departament ens permet ser un equip humà capaç de realitzar i gestionar projectes multi tecnològics, independentment de la seva complexitat.

Creiem en el desenvolupament de les capacitats de les persones