Cablejats elèctrics

La principal secció de MAPCABLE és la de cablejats elèctrics. Som especialistes en el processat de cable elèctric, des de mànegues multifilars fins a cables unifilars. Fem la preparació necessària perquè les línies de muntatge dels nostres clients tinguin els cables amb els acabats requerits segons les necessitats de cada producte.

El nostre valor afegit recau en la col·laboració dels departaments tècnics dels nostres clients a l’hora de crear un producte nou:

Selecció del material segons la necessitat del producte
Compra de la matèria primera a fabricants
Fabricació i expedició del cablejat