Mapcable

MAPCABLE és una marca pròpia de la Fundació MAP, entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat de la comarca del Ripollès. La Fundació MAP disposa d’un Centre Especial de Treball, el CETMAP, en el qual treballen 153 persones amb certificat de discapacitat (el 81% de les quals amb especials dificultats, bàsicament discapacitat intel·lectual i malaltia mental), distribuïdes en múltiples activitats productives en sectors emergents al territori (indústria, mediambient, turisme, serveis i agroalimentari). MAPCABLE és la secció amb més personal: compta amb 65 treballadors/es, 57 dels quals amb certificat de discapacitat.
MAPCABLE està preparat per realitzar qualsevol tipus de feina relacionada amb els cablejats elèctrics, muntatges industrials, embossats i packaging. Som especialistes en adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients. Disposem d’un equip humà preparat per realitzar qualsevol tasca de manipulació, independentment de la seva complexitat.El nostre taller disposa de 4.425m2, de les eines, les tecnologies, l’espai d’emmagatzematge necessari i transport propi per dur a terme les activitats requerides de forma eficaç i eficient.
Sequence-1-09
Mapcable en llengua de signes
La Unitat de Suport a l’Activitat professional (USAP) està formada per un equip multiprofessional que té com a funció principal afavorir la integració social a partir de la realització d’un treball productiu. Entenem el treball com aquella activitat física i/o intel·lectual que permet el desenvolupament personal i social de l’individu a través de la qual s’obtenen uns béns per a la subsistència i la satisfacció de necessitats i desitjos.
Les accions de la USAP i del servei d’inserció tenen com a objectiu ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats dels treballadors en el procés d’incorporació, permanència i progressió en el lloc de treball.