Packaging i embossats

MAPCABLE destina part dels recursos en embossats i tot tipus de feina on es requereix manipulació manual.

Per les manipulacions amb petits processos pels quals no existeix cap màquina, disposem de l’espai i les taules amb cintes per tal de ser el màxim d’eficients.

En el cas dels embossats, tenim diverses màquines, des de soldadores manuals fins a maquinària totalment automatitzada.

En packaging podem retractilar paquets i tenim plegat de cartes automàtic.