Mapcable

MAPCABLE és una marca pròpia de la Fundació MAP, entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i risc d’exclusió de la comarca del Ripollès. La Fundació MAP disposa d’un Centre Especial de Treball, el CETMAP, format per un equip de 150 treballadors/es (117 dels quals tenen certificat de discapacitat) distribuïts en múltiples activitats productives, que generen un volum de 3,3 milions d’euros anuals de negoci (dades del 2015). MAPCABLE és la secció amb més personal: compta amb 42 treballadors/es, 36 dels quals amb certificat de discapacitat.
MAPCABLE està preparat per realitzar qualsevol tipus de feina relacionada amb els cablejats elèctrics, muntatges industrials, embossats i packaging. Som especialistes en adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients. Disposem d’un equip humà preparat per realitzar qualsevol tasca de manipulació, independentment de la seva complexitat.El nostre taller disposa de 4.425m2, de les eines, les tecnologies, l’espai d’emmagatzematge necessari i transport propi per dur a terme les activitats requerides de forma eficaç i eficient.
Mapcable amb llenguatge dels signesMapcable en llenguatge dels signes
Unitat de suport a l’activitat professional

La Unitat de Suport a l’Activitat professional (USAP) està formada per un equip multiprofessional que té com a funció principal afavorir la integració social a partir de la realització d’un treball productiu. Entenem el treball com aquella activitat física i/o intel·lectual que permet el desenvolupament personal i social de l’individu a través de la qual s’obtenen uns béns per a la subsistència i la satisfacció de necessitats i desitjos.
Les accions de la USAP i del servei d’inserció tenen com a objectiu ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats dels treballadors en el procés d’incorporació, permanència i progressió en el lloc de treball.